Monday, December 9, 2013

Bismillah - Apakah itu Bismillah?

Salam. Pada entri yang lepas. Kita berhenti pada ayat 5:6 atau 3+2:3x2. Itu ayat tentang protokol berWudhu' atau membersihkan diri. Ini sangat penting. Kerana kita perlu lakuakn apa jua Isti'azah atau usaha menjauhkan Syaithan daripada diri kita. 

Buang cara berfikir tahyul. Syaithan itu bukanlah hantu jembalang tetapi ianya adalah benda-benda yang jahat dan rosak serta merosakkan pada sistem badan kita. Contohnya, Virus; bukan semua Virus itu jahat akan tetapi ada virus-virus yang jahat dan merosakkan sistem imunisi badan. Itulah dia Syaithan. Apa lagi? bahan-bahan toksid, kumuhan yang kita buang juga adalah Syaithan. Pendek kata bahan-bahan atau objek-objek yang sudah "Shutted" macam "Shit" atau tahi...

Kebersihan diri akan membawa kepada kebersihan akal atau brain. Ini penting kerana neuron-neuron atau sel saraf otak perlu bekerja dngan baik untuk memahami subjek awal kita iaitu mengenali Huruf-huruf di dalam Al Qur'an.

Alif Lam Mim. Itulah yang kita mesti bacakan di awal Surah 2:Al Baqarah yang mengandungi 286 ayat. Apa itu 286? Ia adalah 22 x 13. ianya juga 2(11) x (10+3). Ianya juga 2(10+1) x [(5x2)+3] atau [2(2*5+1)] x 2*5+3. 22 ialah ukurlilit lekungan suatu separa bulatan sekiranya jejari bulatan itu 7. Formula pai iaitu 22/7 mesti digunakan dalam mencari nilai sesuatu kepanjangan/luas/isipadu sesuatu bulatan atau sfera. 13 ialah rukun Solat dan juga dalam Teorem Pitagoras; 13 ialah panjang suatu satah condong sekiranya panjang sisinya ialah 12 dan 5. Demikianlah cara kita bersujud di mana ianya mesti berkongruen seperti di atas. Manakala bentuk segitiga yang dibentuk oleh bahagian kaki kita berkongruen 3:4:5. Di mana 5 pula ialah satah condong. Ada banyak lagi rungkaian numerikal yang membolehkan kita memhami banyak soal kehidupan ini.

Bismillah maksud literalnya ialah Dengan Nama Allah. Bi Ismi Allah. Nabi Adam dijarkan oleh Allah Al Asmaa' iaitu Jama'(plural) kepada Ism(un). Bacalah ayat 31 Surah Al Baqarah ini.


2:31

Jika diambil pendapat yang mengatakan Bismillahir Rahmanir Rahim adalah ayat pertama Surah Al Fatihah, maka Al Qur'an secara Al Kitab bermula dengan huruf BA; jika sebaliknya maka huruf Alif menjadi pemulanya. Jika dirujuk Surah 96 maka Alif juga mengawalinya. Apa pentingnya huruf mana yang memulakan Al Qur'an? Semua perkara pasti ada ta'wilnya.

1:1Lihat kemabil imej Ayat pertama Surah Al Fatihah ini. Ingat Alif Lam Mim. Nampak? Alif=3, Lam=2, Mim=3. Lihat RA ada 2. Lihat HA ada 2. Ada 1 Lam-lam. Ada satu Ba, Sin, Haa dan Ya. Ketiga-tiga Alif di"mim"kan sebutannya; dan ada 2 alif yang tersembunyi. Ada 2 tanda syaddah/sabdu. Ada 4 tanda fathah. Ada 6 tanda kasrah. Ada satu tanda fathah 2 harkat. Ada 2 tanda sukun. Ini adalah ayat 1:1.

Ada kalimat Ism(i); Allah, AlRahman, AlRahim. 4 Isim(nouns) dan satu huruf iaitu Ba(sebutan Bi). Pastilah ketiga-tiga Kalimat ismun itu diajar kepada Nabi Adam dalam 2:31. Bandingkan dengan 96:1
96:1
Lihat lama-lama dan baca berkali-kali. Pasti dipermudahkan oleh Allah.

Kita sambung lagi Insha Allah.

No comments:

Post a Comment