Tuesday, December 10, 2013

Jauhilah belajar Ilmu Tariqat Yang Berkonsepkan Wahdatul/Wihdatul Wujud

1. Bagi yang masih kabur; fahamlah sekalian bahawa Ilmu Tariqat itu diasaskan oleh Fir'aun jauh sebelum keRasulan Nabi Muhammad. Pada kita Rasulullah ajarkan Ilmu Tauhid yang kita mestilah berpegang dariNya apa sahaja yang kita Aqidahkan. Tauhid itu ialah Ilmu Yang sungguh Mantiq. Menghidupkan Aqal kita supaya terus-teruskan berfikir dan mengolah bentuk pemikiran. 

2. Aqal manusia mestilah merungkai dan merangkai; mencakup dan membasyar kerana kita mestilah anjak faham diri ini bahawa asal kita ini An-Naas. AlJinnah dan An Naas lalu kita mesti tegak sebagai Al Insaan. Dan kekuatan An Nuur lalu hendaklah kita menjadi Al Basyaar. 

3. La Ilaha Illa Allah di sinilah bermula titik Ilmu dan segala apa jua sahaja. Dari Arasyh yang tinggi sehinggalah ke dasar bumi dan apa sahaja yang ada antara keduanya. Panduan nya ialah Qira'atul Qur'an. Dan sebelum kita terkuatfaham dalam Qiraah (membacalafaz) Al Qur'an kita mestilah Sabar. Dan banyakkan Sabar sehingga Aqal dan Hati boleh bekerja dengan Al Qist. Wujud imbangan setara kerasionalan yang membolehkan kita Membaca Al Qur'an dengan baik. 

4. Nabi Nuh, Hud, Salleh dan Ibrahim semua tiada berdepan dengan Musyrikin yang mengakui mereka itu Tuhan. Cuma Nabi Musa sahaja berhadapan sedemikian. Firaun mengakui dia adalah Tuhan. Tiada lain pastilah Konsepnya ialah Wihdatul Wujud. Selepas periode ini berlaku kisah-kisah MemperTuhankan manusia. Lihat 79:24 An Naziiat apa yang Fir'aun katakan: Ana Rabbukumul A'la.

Sebagai Perbandingan:-
1. 79:24 Surah AnNazi'at
79:24
Fir'aun menyebut dirinya Rabb

2. 20:63 Surah Tha-Ha
20:63
Istilah THARIQAT(UKUM) digunakan bagi maksud "Agama" Fir'aun

3. 4:168/168 Surah An-Nisaa'
4:168
4:169
Istilah THARIQ merujuk kepada maksud yang negatif.

4. 2:138 / 25:43

No comments:

Post a Comment