Saturday, December 21, 2013

Melanjuti Penerokan Surah Al Qalam 68:8-10

Ayat 8-10 Surah Al Qalam 
68:8
Sahih International
Then do not obey the deniers.
68:9
Sahih International
They wish that you would soften [in your position], so they would soften [toward you].

68:10
Sahih International
And do not obey every worthless habitual swearer
1. Fa LA TUTHI' alMukazzibin 
2. Waddu Lau Tudhinu Fa Yudhinun 
3. Wa la TUTHI' Kullu Hallaf(in) Mahin 

Lihatlah grammatical order yang disalingkan susunan Fa: 
FA (sa)Tubsiru (wa) Yubsirun 
Waddu (Lau) Tudhinu FA Yudhinun 
{wazan fa'alanya}: (1) FA tuf'ila - yuf'iluun - tuf'ila (2) FA yuf'ilun 

Adanya sesuatu Protokol yang disusun oleh Allah pada setiap kata kerja selepas FA. FA itu ibarat suatu signal berkenaan dengan seuatu Tugasan Khas. 

Tugasan untuk Rasulullah ialah pada perbincangan sebelumnya iaitu Soal Al Huda dan Ad Dhaal. Di mana untuk Rasulullah ialah Ayyukumul Maftun. 

Kamu semua itu Mesti Di-fated-kan. Boleh juga dalam kefahaman "menjalankan apa yang di fatwakan" dan menjadi Tugas Kerasulan ialah "menyampaikan fatwa". 

Sesuatu FADE (fate) itu mestilah dengan sesuatu "kerjaan" dan bukannya "serah pasrahan". Kerana Maftun itu memkasudkan "Fata" itu ada MIM. Sesuatu Mass atau "pekerjaan/acara/protokol" yang mesti dibuat/dikenakan atau yang hendaklah di"omit". 

Lalu jelas juga di sini akan kenyataan thesis daripada Allah iaitu : Soal Al Huda dan Ad Dhal itu Soal Ilahun atau Soal Allah. 

Di sinilah Ilmu Tauhid : La Ilaha Illa Allah. Jangan langgari garisan tauhid: LA ILAHA ILLA ALLAH! 

Nota: Tugasan kita ialah pohon Al Huda dan Pohon ditiadakan Ad Dhaal. Ayuh Solat..... Ihdina As Siraath al Mustaqiim....

FA sa Tubsiru Wa Yubsirun - gramatically ianya Past Participle. - Wahai Muhammad; kau akan membuat mereka melihat dan mereka akan diperlihatkan. 

Inilah Tugas Da'wah yang Ulung. Dalam Kefahaman Universal: (68:5) adalah pemberitahuan daripada Allah bahawa Nabi Muhammad akan menjadi seorang Rasul! Belum lagi suatu Perintah kerana bukan fe'el Amar. 

Ada huruf Sin (sebelum fe'el) yang bermaksud "akan". Ini adalah Notis Pemberitahuan Awal daripada Allah. Apa bekalan? 

[PHASE 1] 
Code=96:1-5 [stage 1] 
Suatu Perintah Illahi+RABBi[RaBABa] 
Di perkuatkuasakan RA - QafRa Allah 

KHA+LAM+QAF 
Biology + Semantic + Ribonucliec Acid (RNA) 

AIN+LAM+QAF [stage 2] 
Suatu Perintah Illahi+RABBu[RaBABa] 
Di perkuatkuasakan RA - QafRa Allah - Al Akram - Cromosom & Chrome + Semantic Allah 

AIN+(LAM)+LAM+MIM 
By QAF+LAM+MIM 
Allah AIN+(LAM)+LAM+MIM 
Al Insaan MA: "LAM YA'LAM" 

[PHASE 2] 
Code=68:1-4 [stage 1] 
Nuuuunnnnnn QA+LAM+MIM 

M-factor: YASTHURUN (Ya+SIN+THA+RA+wau+nun) [stage 2] M-factor: AnTa By NUN AIN MIM ta

::[Biology + Semantic + Ribonucliec Acid(RNA)]
:: The Makhluq cannot being magnetised 

N-Factor (In): LaAJRAN Ghair Mamnun 
N-Factor (In): La'ALA KHA+LAM+QAF Azhiim 

Nota: 

1. Otak kiri kita digunakan untuk apresiasi otak kanan dalam membaca. Setiap Huruf(Ayat) kini adalah PembolehUbah yang punya bebanan numerikal. Apresiasi maksud Al-Jabbar = algerbra 

2. Maknanya setiap ayat itu mesti tertakluk kepada Aritmetikal Value dan seterusnya Hukum Logarithma. Allama dan Qalam punya persamaaan pada ayat LAMMIM; dan beza antara keduanya ialah AINLAM dan QAF. 

::AINLAM+QAF= Alaq [AinLAMQAF} Khalaqa dan Khuluq(in) punya ayat sama KHA+LAM+QAF = KhaLAMQAF. 

Beza Khalaqa/Khuluq dan Alaq ialah KHA dan AIN. Beza antara 'Allama dan Alaq ialah ialah LAMMIM dan QAF. 

Dan beza antara Qalam dan Alaq ialah MIM dan AIN serta beza susunan pada kolum: Susunan Wazan Fa+'A+La mestilah pada konsep Thaif(tawaf) iaitu gerakan kiri ke kanan. 

Fa=1; 'Ain=2; Lam=3. 

Beza Qalam dan Alaq ialah pada Qalam; 

Qaf=1; Lam=2; dan pada 'Alaq; 
Qaf=3; Lam=2 

[kita tangguh huraian numerical logic ini dahulu]

No comments:

Post a Comment